Van Gogh Vastgoed N.V.

Wereldwijde inspiratiebron

De Van Gogh Vastgoed NV heeft als doel: het verkrijgen, beheren, exploiteren, ontwikkelen en verhuren van onroerende zaken die van historische betekenis zijn voor het leven en werk van Vincent van Gogh. Deze in 2018 gerealiseerde naamloze vennootschap is er opgericht om middels een breed gedragen participatie de exploitatie van de Van Gogh Monumenten te verbeteren en te verduurzamen. De Van Gogh Vastgoed NV is verbonden aan de doelstellingen van de Van Gogh Heritage Foundation.

Bekijk het projectplan

Eerste fase vastgoed

In de eerste fase worden de eerste drie en meest bekende Van Gogh Monumenten aangekocht, uitgebreid en ingericht als Van Gogh Heritage Centres van internationale betekenis: het Van Gogh Huis in Zundert, de Van Gogh Kerk in Etten-Leur en Vincentre in Nuenen. De schaalvergroting en cultureel inhoudelijke versterking zullen een impuls geven aan het aantal bezoekers en de internationale  positionering van Brabant. Net als tijdens het Van Goghjaar in 2015, maar dan structureel.